Je vindt op onderstaande link meer infomatie over de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad. Eveneens over de werking, de participatie van ouders, leerlingen en personeelsleden en de verkiezing van de schoolraad.

https://pro.g-o.be/blog/Documents/201508%20infoBROCHURE%20SCHOOLRAAD%20in%20sjabloon.docx