Wij beschikken over een eigen schoolbus. Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan.
Wie in geval van ziekte of andere reden uitzonderlijk geen gebruik maakt van de bus, dient de school, de busbegeleidster of buschauffeur te verwittigen.

Voor het schooljaar 2019-2020 worden nieuwe tarieven gehanteerd voor het busvervoer.

Kinderen die verder dan 4 km van de school wonen zijn rechthebbende leerlingen en genieten van gratis busvervoer.
Voor verdere inlichtingen kan u op het secretariaat terecht, op 055/49 99 95 of per mail info@bszwalm.be.