De constante inzet van alle leerlingen en het ganse schoolteam resulteerde in 3 mos-logo’s.

Afval wordt gesorteerd, er wordt correct omgegaan met energie en we investeren in duurzame projecten.

Zwalm MOS-schoolpoortlogo

MOS groeit niet alleen in het bos, maar ook op onze school en staat voor ‘Milieuzorg Op School’.  Een milieuzorgsysteem op school is een geheel aan maatregelen en acties op maat van onze school waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.
Het lukt echter enkel als zowel kinderen, leerkrachten, directie, schoolpersoneel als ouders hun steentje bijdragen…

MOS-scholen kunnen een logo behalen.  Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.
Onze school bereikte in het verleden al 3 van de 3 logo’s.
Mos heeft een mascotte. Een varkentje, die de naam JOSKE heeft gekregen. De naam JOSKE komt van de afkorting: Jongeren Spaarzaam

Klimaat en Energie.
Als er rond milieu op school wordt gewerkt, is JOSKE daar steeds bij betrokken. Dit maakt de werking rond milieu aantrekkelijker voor groot en klein.