Op 1 september startte de school in de 3e graad met teamteaching, De 40 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar krijgen samen les van hun 2 klasleerkrachten. Tijdens de zomervakantie werden er een aantal verbouwingswerken gedaan, in de teamteachingklas bevinden zich een instructieruimte, een werkruimte en een stille ruimte.

Met het nieuwe concept wil de school een krachtige leeromgeving aanbieden en hen competenties aanleren die nodig zijn om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. Aangezien er verschillende leerkrachten voor de klas staan kunnen de leerlingen beter begeleid worden. Door te differentiëren in instructie en zelfstandige verwerking kan er kwaliteitsvol onderwijs aangeboden worden aan alle kinderen en kan er gemakkelijker worden ingespeeld op de individuele noden van de kinderen.

In de klas zijn 2 clevertouchen aanwezig, een vaste in de instructieruimte en een mobiele. Alle leerlingen beschikken ook over een chromebook zodat gemakkelijk taken via google classroom met de kinderen kunnen gedeeld worden.