📣 Een half jaar lang wordt onze schooltuin één van de 5000 meetpunten in het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit! Samen met de anderen zorgen we met onze metingen voor een unieke dataset en een gedetailleerde droogtekaart voor Vlaanderen. Onze leerlingen zullen de data in realtime kunnen opvolgen.