Op woensdag 11 maart is het pedagogische studiedag. Dit betekent dat jullie kinderen die dag niet op school verwacht worden, zij krijgen een dagje verlof dan.