Ridders en prinsessen

In het derde kleuterklasje mochten de leerlingen zich volledig uitleven in het thema ‘ridders en prinsessen’.